Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 12fed Rhagfyr, 2019 10.00 yb, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Y Siambr, Neuadd y Sir

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Alun Lenny Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Committee Member Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles Committee Member Yn bresennol
Cyng. Ieuan Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Joseph Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Penny Edwards Committee Member Yn bresennol
Cyng. Tyssul Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jeanette Gilasbey Committee Member Yn bresennol
Cyng. Ken Howell Committee Member Yn bresennol
Cyng. John James Committee Member Yn bresennol
Cyng. Carys Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Dot Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Irfon Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Committee Member Yn bresennol
Cyng. Kevin Madge Committee Member Yn bresennol
Cyng. Dorian Phillips Committee Member Yn bresennol
Cyng. Gareth Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng. Eirwyn Williams Committee Member Yn bresennol
Aaron Evans Swyddog Yn bresennol
John L J Thomas Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Helen Rice Swyddog Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Llinos Quelch Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Graham Noakes Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Geraint Morgan Public Yn bresennol