Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 18fed Tachwedd, 2019 10.00 yb, Bwrdd Gweithredol

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Emlyn Dole Arweinydd Y Cyngor Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Cymunedau a Materion Gwledig Committee Member Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Committee Member Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Committee Member Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Tai Committee Member Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diogelu'r Cyhoedd Committee Member Yn bresennol
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Committee Member Yn bresennol
Cyng. David Jenkins Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau Committee Member Yn bresennol
Cyng. Mair Stephens Dirprwy Arweinydd y Cyngor Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Committee Member Yn bresennol
Randal Hemingway Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Llinos Quelch Swyddog Disgwyliedig
PEB/Exec Board - spare ipad Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
CMT (spare ipad) Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Janine Owen Swyddog Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Committee Member Yn bresennol