Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14eg Tachwedd, 2019 10.00 yb, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Y Siambr, Neuadd y Sir

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Cyng. Alun Lenny Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Penny Edwards Cynghorydd Sir Ymddiheuriadau
Cyng. Sue Allen Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Ieuan Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Joseph Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Tyssul Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Jeanette Gilasbey Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Ken Howell Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. John James Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Dot Jones Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Kevin Madge Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Dorian Phillips Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Gareth Thomas Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Eirwyn Williams Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Irfon Jones Cynghorydd Sir Yn bresennol
Llinos Quelch Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Aaron Evans Swyddog Yn bresennol
Graham Noakes Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
John L J Thomas Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Paul Roberts Swyddog Yn bresennol
Martin S Davies Swyddog Yn bresennol
Cyng. Carys Jones Cynghorydd Sir Ymddiheuriadau
Cyng. Deryk Cundy Cynghorydd Sir Yn bresennol