Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7fed Tachwedd, 2019 11.00 yb, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol., WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Pwyllgor 2, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Committee Member
Cyng. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Cadeirydd
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify