Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7fed Tachwedd, 2019 10.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. David Jenkins Cynghorydd Sir Yn bresennol
Jason Jones (Head of Regeneration) Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol