Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 29ain Hydref, 2019 1.00 yp, Pwyllgor Cynllunio, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Y Siambr, Neuadd y Sir

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn