Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 21ain Hydref, 2019 10.00 yb, Bwrdd Gweithredol

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Emlyn Dole Arweinydd Y Cyngor Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Cymunedau a Materion Gwledig Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Committee Member Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Committee Member Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Tai Committee Member Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diogelu'r Cyhoedd Committee Member Yn bresennol
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Committee Member Yn bresennol
Cyng. David Jenkins Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau Committee Member Yn bresennol
Cyng. Mair Stephens Dirprwy Arweinydd y Cyngor Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Committee Member Yn bresennol
Steve Pilliner Swyddog Yn bresennol
Llinos Quelch Swyddog Yn bresennol
Jason Jones (Head of Regeneration) Swyddog Yn bresennol
Ian R Llewelyn Swyddog Yn bresennol
Sharon Burford Swyddog Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Secretary Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
DSU Spare iPad Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Randal Hemingway Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
PEB/Exec Board - spare ipad Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
CMT (spare ipad) Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Cyng. Deryk Cundy Arsyllwr Yn bresennol