Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13eg Tachwedd, 2019 10.00 yb, Cyngor Sir

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Fozia Akhtar Committee Member Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Committee Member Yn bresennol
Cyng. Liam Bowen Committee Member Yn bresennol
Cyng. Kim Broom Committee Member Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell Committee Member Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles Committee Member Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Committee Member Yn bresennol
Cyng. Suzy Curry Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Ann Davies Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Anthony Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Arwel Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Handel Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Ieuan Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Joseph Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Sharen Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Emlyn Dole Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jeff Edmunds Committee Member Yn bresennol
Cyng. Penny Edwards Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Colin Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng. Rob Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng. Tyssul Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng. Amanda Fox Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jeanette Gilasbey Committee Member Yn bresennol
Cyng. Carl J. Harris Committee Member Absennol
Cyng. Peter Hughes Griffiths Committee Member Yn bresennol
Cyng. Deian Harries Committee Member Yn bresennol
Cyng. Tina Higgins Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Ken Howell Committee Member Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng. Andrew James Committee Member Yn bresennol
Cyng. John James Committee Member Yn bresennol
Cyng. Rob James Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. David Jenkins Committee Member Yn bresennol
Cyng. John Jenkins Committee Member Yn bresennol
Cyng. Gareth John Committee Member Yn bresennol
Cyng. Carys Jones Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Betsan Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Dot Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Gary Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Irfon Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jim Jones Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Alun Lenny Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Committee Member Yn bresennol
Cyng. Ken Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cyng. Kevin Madge Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Shirley Matthews Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Andre McPherson Committee Member Yn bresennol
Cyng. Eryl Morgan Committee Member Yn bresennol
Cyng. Giles Morgan Committee Member Yn bresennol
Cyng. Shahana Najmi Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Dai Nicholas Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Dorian Phillips Committee Member Yn bresennol
Cyng. Susan Phillips Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Darren Price Committee Member Yn bresennol
Cyng. John Prosser Committee Member Yn bresennol
Cyng. Louvain Roberts Committee Member Yn bresennol
Cyng. Emlyn Schiavone Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Hugh Shepardson Committee Member Yn bresennol
Cyng. Alan Speake Committee Member Yn bresennol
Cyng. Mair Stephens Committee Member Yn bresennol
Cyng. Bill Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng. Dai Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng. Gareth Thomas Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Gwyneth Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jane Tremlett Committee Member Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Committee Member Yn bresennol
Cyng. Dorian Williams Committee Member Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams Committee Member Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
Cyng. Eirwyn Williams Committee Member Yn bresennol
Jake Morgan Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Gareth Morgans Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Llinos Quelch Swyddog Yn bresennol
Jason Jones (Head of Regeneration) Swyddog Yn bresennol
Randal Hemingway Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Deina Hockenhull Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Siwan Rees Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Democratic Services Inbox Swyddog Disgwyliedig
Ian R Llewelyn Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol