Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 11eg Mai, 2018 10.00 yb, Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru, WEDI EI GANSLO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Glyn Caron Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Stephen Churchman Cyngor Sir Gwynedd Cadeirydd Disgwyliedig
Debbie Fielder Swyddog Disgwyliedig
Cyng. Dave Hughes Sir Y Fllint Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Peter Lewis Cyngor Sir Powys Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Clive Lloyd City and County of Swansea Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Mark Norris Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Is-Gadeirydd Disgwyliedig
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Cyng. Chris Weaver Cyngor Caerdydd Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Elwyn Williams Cyngor Sir Gâr Committee Member Disgwyliedig