Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 5ed Gorffennaf, 2018 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant

Lleoliad:   Y Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP.

Cyswllt:    Michelle Evans Thomas
01267 224470
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Darren Price Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Liam Bowen Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Kim Broom Committee Member Yn bresennol
Cyng. Ieuan Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. John Jenkins Committee Member Yn bresennol
Cyng. Betsan Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Dot Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Gary Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Committee Member Yn bresennol
Cyng. Shahana Najmi Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Ken Lloyd
Cyng. Emlyn Schiavone Committee Member Yn bresennol
Cyng. Bill Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Dorian Williams Committee Member Yn bresennol
Vera Kenny Yr Eglwys Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd yr Eglwys Yn bresennol
Jean Voyle Williams Church in Wales representative Cynrychiolydd yr Eglwys Yn bresennol
Mrs Georgina Cornock-Evans Parent Governor Representative - Area 2 Co-Optee Yn bresennol
Mr James Davies Parent Governor Representative - Area 3 Co-Optee Ymddiheuriadau
Mrs Melanie Jones Parent Governor Representative - Area 1 Co-Optee Yn bresennol
Cyng. Ken Lloyd Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Stefan Smith Swyddog Disgwyliedig
Matt Morden Swyddog Disgwyliedig
Simon Davies Swyddog Disgwyliedig
Andi Morgan Swyddog Disgwyliedig
Susannah Nolan Swyddog Disgwyliedig
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Chris Moore Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Randal Hemingway Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Michelle Evans Thomas Secretary Disgwyliedig