Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 29ain Mawrth, 2018 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   Siambr, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Deryk Cundy Committee Member Yn bresennol
Cyng. Ann Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Anthony Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Handel Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Sharen Davies Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Ken Howell Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Cyng. Betsan Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Irfon Jones Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Shirley Matthews Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. John Prosser
Cyng. Louvain Roberts Committee Member Yn bresennol
Cyng. Hugh Shepardson Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Gareth Thomas Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Aled Vaughan Owen Committee Member Yn bresennol
Llinos Quelch Swyddog Disgwyliedig
Jonathan Morgan Swyddog Yn bresennol
Jonathan Willis Swyddog Yn bresennol
Andrea Thomas Swyddog Disgwyliedig
Cyng. John Prosser Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Steffan Jenkins Swyddog Yn bresennol
Angie Bowen Swyddog Yn bresennol
Tessa Peregrine Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Swyddog Yn bresennol
Cyng. Giles Morgan Committee Member Yn bresennol