Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 13eg Rhagfyr, 2018 2.00 yp, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   Siambr, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Kim Broom Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Emma Bryer Secretary Disgwyliedig
Kate Harrop Swyddog Disgwyliedig
Cllr. Deryk Cundy Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Ann Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Anthony Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Handel Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Sharen Davies Cadeirydd Ymddiheuriadau
Cllr. Jeanette Gilasbey Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Kim Broom
Cllr. Betsan Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Irfon Jones Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Shirley Matthews Committee Member Absennol
Cllr. Hugh Shepardson Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Louvain Roberts Committee Member Absennol
Cllr. Gareth Thomas Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Aled Vaughan Owen Committee Member Yn bresennol
Llinos Quelch Swyddog Yn bresennol
Jonathan Morgan Swyddog Yn bresennol
Steve Pilliner Swyddog Yn bresennol
Randal Hemingway Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Jonathan Willis Swyddog Disgwyliedig
Silvana Sauro Swyddog Yn bresennol
Jason Jones (Head of Regeneration) Swyddog Yn bresennol
Andrea Thomas Swyddog Disgwyliedig
Simon Charles Swyddog Yn bresennol
Cllr. Peter Hughes Griffiths Aelod y Bwrdd Gweithredol Yn bresennol
Cllr. Mair Stephens Committee Member Disgwyliedig
Cllr. Cefin Campbell Committee Member Disgwyliedig
Cllr. David Jenkins Aelod y Bwrdd Gweithredol Yn bresennol
Carl Daniels Swyddog Disgwyliedig
Jane Davies Swyddog Disgwyliedig
Neil Thomas Swyddog Disgwyliedig
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol
Jessica M Laimann Secretary Yn bresennol