Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20fed Mehefin, 2018 2.30 yp, Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor

Lleoliad:   Leader's Office, County Hall, Carmarthen - County Hall, Carmarthen

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Emlyn Dole Committee Member Yn bresennol