Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 10fed Ionawr, 2018 10.00 am, Cyngor Sir

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Irfon Jones Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Fozia Akhtar Committee Member Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Committee Member Yn bresennol
Cyng. Liam Bowen Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Kim Broom Committee Member Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell Committee Member Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles Committee Member Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Committee Member Yn bresennol
Cyng. Suzy Curry Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Alun Davies Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Ann Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Arwel Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Handel Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Ieuan Davies Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Joseph Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Sharen Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Anthony Davies Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Emlyn Dole Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jeff Edmunds Committee Member Yn bresennol
Cyng. Penny Edwards Committee Member Yn bresennol
Cyng. Colin Evans Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Hazel Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Rob Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng. Tyssul Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng. Amanda Fox Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jeanette Gilasbey Committee Member Yn bresennol
Cyng. Carl J. Harris Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Peter Hughes Griffiths Committee Member Yn bresennol
Cyng. Deian Harries Committee Member Yn bresennol
Cyng. Tina Higgins Committee Member Yn bresennol
Cyng. Ken Howell Committee Member Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Committee Member Yn bresennol
Cyng. Andrew James Committee Member Yn bresennol
Cyng. John James Committee Member Yn bresennol
Cyng. Rob James Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. David Jenkins Committee Member Yn bresennol
Cyng. John Jenkins Committee Member Yn bresennol
Cyng. Gareth John Committee Member Yn bresennol
Cyng. Carys Jones Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Betsan Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Dot Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Gary Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jim Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Alun Lenny Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Committee Member Yn bresennol
Cyng. Ken Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cyng. Kevin Madge Committee Member Yn bresennol
Cyng. Shirley Matthews Committee Member Yn bresennol
Cyng. Andre McPherson Committee Member Yn bresennol
Cyng. Eryl Morgan Committee Member Yn bresennol
Cyng. Giles Morgan Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Shahana Najmi Committee Member Yn bresennol
Cyng. Dai Nicholas Committee Member Yn bresennol
Cyng. Dorian Phillips Committee Member Yn bresennol
Cyng. Susan Phillips Committee Member Yn bresennol
Cyng. Darren Price Committee Member Yn bresennol
Cyng. John Prosser Committee Member Yn bresennol
Cyng. Louvain Roberts Committee Member Yn bresennol
Cyng. Emlyn Schiavone Committee Member Yn bresennol
Cyng. Hugh Shepardson Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Alan Speake Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Mair Stephens Committee Member Yn bresennol
Cyng. Bill Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng. Dai Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Gareth Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng. Gwyneth Thomas Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Jane Tremlett Committee Member Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Committee Member Yn bresennol
Cyng. Dorian Williams Committee Member Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams Committee Member Yn bresennol
Cyng. Eirwyn Williams Committee Member Ymddiheuriadau
Mark James Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Jake Morgan Swyddog Yn bresennol
Wendy Walters Swyddog Yn bresennol
Gareth Morgans Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Linda Rees Jones Swyddog Yn bresennol
Paul R Thomas Swyddog Yn bresennol
Andi Morgan Swyddog Yn bresennol
Llinos Quelch Swyddog Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Ian R Llewelyn Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Swyddog Yn bresennol