Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 29ain Mehefin, 2018 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd

Lleoliad:   Siambr, 3 Heol Spilman

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Randal Hemingway Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Joseph Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Penny Edwards Committee Member Yn bresennol
Cyng. Amanda Fox Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jeanette Gilasbey Committee Member Yn bresennol
Cyng. Tina Higgins Committee Member Yn bresennol
Cyng. Andrew James Committee Member Yn bresennol
Cyng. John James Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Alan Speake Committee Member Yn bresennol
Cyng. Arwel Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Committee Member Yn bresennol
Cyng. Dorian Phillips Committee Member Yn bresennol
Cyng. Susan Phillips Committee Member Yn bresennol
Cyng. Dai Thomas Committee Member Yn bresennol
Robin Staines Swyddog Disgwyliedig
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Jonathan Morgan Swyddog Yn bresennol
Simon Charles Swyddog Yn bresennol
Janine Owen Swyddog Yn bresennol
Llinos Quelch Swyddog Yn bresennol
Richard Waters Swyddog Yn bresennol