Anrhegion a Lletygarwch

 Rhoddion ac achosion o letygarwch wedi'u cofrestru

  • 28/02/2020 - Fe wnaeth fy ngwestai a minnau mynychu Cyngerdd Dewi Sant Theatrau Sir Gar / Loud Applause Rising Stars yn Theatr y Glowyr, Rhydaman. 2 x docyn cyfarch. Gwerth anhysbus. offered by Theatrau Sir Gar.
  • 23/02/2020 - Cynhaliais digwyddiad elusennol yn ystafell lletygarwch y Cyngor ym Mharc y Scarlets ar gyfer y gem Scarlets yn erbyn Southern Kings er fudd fy elusennau am 2019/20. Darparwyd cinio 3 cwrs. Bu fy mab Matthew Madge hefyd yn bresennol. Rhoddwyd rhodd o £60.00 yn lle pris y bwyd. offered by Cyngor Sir Caerfyrddin ; Gwerth £57
  • 28/10/2019 - Fe wnaeth fy ngwraig a minnau mynychu Digwyddiad Noswyl Sioe Laeth Cymru 2019. Darparwyd cinio. Gwerth anhysbys. offered by Farmers' Union of Wales.
  • 22/09/2019 - Fe wnaeth fy ngwraig a minnau mynychu Gwasanaeth Dinesig Cyngor Sir Abertawe. Darparwyd cinio 2 cwrs. Gwerth anhysbys. offered by Cyngor Sir Abertawe.
  • 22/07/2019 - Fe wnaeth fy ngwraig a minnau mynychu Cinio Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Darparwyd Cinio. Gwerth anhysbys. offered by Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.
  • 07/07/2019 - Fe wnaeth fy ngwraig a minnau mynychu Gwasanaeth Dinesig Cyngor Sir Powys. Darparwyd cinio. Gwerth anhysbys. offered by Cyngor Sir Powys
  • 07/07/2019 - Fe wnaeth fy ngwraig a minnau mynychu Gwledd y Cymrodyr, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Darparwyd Cinio. Gwerth anhysbys. offered by Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant