Anrhegion a Lletygarwch

 Rhoddion ac achosion o letygarwch wedi'u cofrestru

 • 18/10/2019 - GWRTHODWYD Gwahoddiad i Ginio Gala Gwobrau Gofal Cymru 2019 a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Darparwyd lluniaeth a phryd. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. offered by Fforwm Gofal Cymru
 • 14/10/2019 - GWRTHODWYD Gwahoddiad gan Gyngor Mwslimiaid Cymru i ginio i ddathlu 20 mlynedd ers datganoli yng Nghymru a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Darparwyd lluniaeth a phryd. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. offered by Cyngor Mwslimiaid Cymru
 • 10/10/2019 - GWRTHODWYD Gwahoddiad i Wobrau Arwyr Lleol Radio Sir Gâr a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Diplomat, Llanelli. Darparwyd lluniaeth a phryd. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. offered by Radio Sir Gar
 • 14/09/2019 - GWRTHODWYD Gwahoddiad gan Arweinydd a Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Dinas a Sir Abertawe. Derbyniad arbennig ar gyfer Proms yn y Parc y BBC a gynhaliwyd ym Mharc Singleton. Darparwyd tocynnau, ychydig o luniaeth a phryd ysgafn. Gwerth amcangyfrifedig £40.00. offered by Arweinydd a Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Dinas a Sir Abertawe
 • 22/07/2019 - DERBYNIWYD:- Gwahoddiad gan Lywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i Ginio ar Faes y Sioe, Llanelwedd. 1 x tocyn mynediad – gwerth amcangyfrifedig £25.00, 1 x cinio a lluniaeth – gwerth amcangyfrifedig £30.00. Cyfanswm y gwerth amcangyfrifedig £55.00. ; Gwerth £55
 • 07/07/2019 - DERBYNIWYD:- Gwahoddiad gan yr Is-ganghellor, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i Wledd y Cymrodorion. Darparwyd pryd o fwyd a lluniaeth yng Nghanolfan Halliwell, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. ; Gwerth £35
 • 20/06/2019 - ERBYNIWYD:- Gwahoddiad gan Ffos Las i fynychu noson rasio i ddathlu ei 10fed pen-blwydd. Darparwyd pryd o fwyd a lluniaeth. Gwerth amcangyfrifedig £30.00. ; Gwerth £30
 • 07/06/2019 - DERBYNIWYD:- Gwahoddiad i fynychu Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Cymru a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd. Darparwyd pryd o fwyd a lluniaeth. Gwerth amcangyfrifedig £40.00. ; Gwerth £40
 • 24/05/2019 - DERBYNIWYD:- Gwahoddiad gan Media Wales i fynychu Gwobrau Cymunedol Gorllewin Cymru a gynhaliwyd ym Mharc y Scarlets. Darparwyd pryd o fwyd a lluniaeth. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. ; Gwerth £35
 • 08/05/2019 - GWRTHODWYD:- Gwahoddiad i fynychu Cinio Cymdeithas Pêl-droed Ysgolion Sir Gaerfyrddin a gynhaliwyd ym Mharc y Scarlets. Darparwyd pryd o fwyd a lluniaeth. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. ; Gwerth £35
 • 07/05/2019 - ERBYNIWYD:- Gwahoddiad i fynychu Cinio Diwedd Tymor y Scarlets a gynhaliwyd ym Mharc y Scarlets. Darparwyd pryd o fwyd a lluniaeth. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. ; Gwerth £35
 • 26/03/2019 - GWRTHODWYD gwahoddiad gan Gyngor Mwslemaidd Cymru i fynychu Cinio Rhyng-ffydd Blynyddol 2019 yn Amgueddfa Werin Cymru. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. offered by Muslim Council of Wales.
 • 26/02/2019 - Derbyniwyd gwahoddiad gan Opera Ieuenctid Caerfyrddin i berfformiad o 'Chitty Chitty Bang Bang' yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin. Derbyniwyd dau docyn. offered by Carmarthen Youth Opera. ; Gwerth £34
 • 22/02/2019 - Derbyniwyd gwahoddiad i Wobrau Busnes Bae Abertawe 2019 yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe. Darparwyd bwyd a lluniaeth. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. offered by Media Wales. ; Gwerth £35