Anrhegion a Lletygarwch

 Rhoddion ac achosion o letygarwch wedi'u cofrestru

  • 06/03/2020 - GWRTHODWYD gwahoddiad i Wobrau Busnes Bae Abertawe 2019 yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe. Darparwyd bwyd a lluniaeth. offered by Media Wales ; Gwerth £35
  • 17/02/2020 - Derbyniwyd 2 docyn am ddim i gystadleuaeth ddrama gan Glwb Ffermwyr Ifanc Sir Gâr a gynhaliwyd yn Neuadd y Gwendraeth. Gwerth amcangyfrifedig £6 y tocyn. offered by Clwb Ffermwyr Ifanc Sir Gâr ; Gwerth £12
  • 30/01/2020 - Derbyniwyd gwahoddiad gan Brifysgol Abertawe i Wobrau Ymchwil ac Arloesi 2020 ym Mhrifysgol Abertawe. Darparwyd bwyd a lluniaeth. offered by Prifysgol Abertawe. ; Gwerth £35
  • 24/01/2020 - Derbyniwyd gwahoddiad gan Media Wales i Wobrau Busnes Gorllewin Cymru 2019 yng Ngwesty Parc y Strade. Darparwyd bwyd a lluniaeth. offered by Media Wales. ; Gwerth £35
  • 18/10/2019 - GWRTHODWYD Gwahoddiad i Ginio Gala Gwobrau Gofal Cymru 2019 a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Darparwyd lluniaeth a phryd. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. offered by Fforwm Gofal Cymru
  • 14/10/2019 - GWRTHODWYD Gwahoddiad gan Gyngor Mwslimiaid Cymru i ginio i ddathlu 20 mlynedd ers datganoli yng Nghymru a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Darparwyd lluniaeth a phryd. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. offered by Cyngor Mwslimiaid Cymru
  • 10/10/2019 - GWRTHODWYD Gwahoddiad i Wobrau Arwyr Lleol Radio Sir Gâr a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Diplomat, Llanelli. Darparwyd lluniaeth a phryd. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. offered by Radio Sir Gar
  • 14/09/2019 - GWRTHODWYD Gwahoddiad gan Arweinydd a Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Dinas a Sir Abertawe. Derbyniad arbennig ar gyfer Proms yn y Parc y BBC a gynhaliwyd ym Mharc Singleton. Darparwyd tocynnau, ychydig o luniaeth a phryd ysgafn. Gwerth amcangyfrifedig £40.00. offered by Arweinydd a Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Dinas a Sir Abertawe