Anrhegion a Lletygarwch

 Rhoddion ac achosion o letygarwch wedi'u cofrestru

 • 22/07/2019 - DERBYNIWYD:- Gwahoddiad gan Lywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i Ginio ar Faes y Sioe, Llanelwedd. 1 x tocyn mynediad – gwerth amcangyfrifedig £25.00, 1 x cinio a lluniaeth – gwerth amcangyfrifedig £30.00. Cyfanswm y gwerth amcangyfrifedig £55.00. ; Gwerth £55
 • 07/07/2019 - DERBYNIWYD:- Gwahoddiad gan yr Is-ganghellor, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i Wledd y Cymrodorion. Darparwyd pryd o fwyd a lluniaeth yng Nghanolfan Halliwell, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. ; Gwerth £35
 • 20/06/2019 - ERBYNIWYD:- Gwahoddiad gan Ffos Las i fynychu noson rasio i ddathlu ei 10fed pen-blwydd. Darparwyd pryd o fwyd a lluniaeth. Gwerth amcangyfrifedig £30.00. ; Gwerth £30
 • 07/06/2019 - DERBYNIWYD:- Gwahoddiad i fynychu Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Cymru a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd. Darparwyd pryd o fwyd a lluniaeth. Gwerth amcangyfrifedig £40.00. ; Gwerth £40
 • 24/05/2019 - DERBYNIWYD:- Gwahoddiad gan Media Wales i fynychu Gwobrau Cymunedol Gorllewin Cymru a gynhaliwyd ym Mharc y Scarlets. Darparwyd pryd o fwyd a lluniaeth. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. ; Gwerth £35
 • 08/05/2019 - GWRTHODWYD:- Gwahoddiad i fynychu Cinio Cymdeithas Pêl-droed Ysgolion Sir Gaerfyrddin a gynhaliwyd ym Mharc y Scarlets. Darparwyd pryd o fwyd a lluniaeth. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. ; Gwerth £35
 • 07/05/2019 - ERBYNIWYD:- Gwahoddiad i fynychu Cinio Diwedd Tymor y Scarlets a gynhaliwyd ym Mharc y Scarlets. Darparwyd pryd o fwyd a lluniaeth. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. ; Gwerth £35
 • 26/03/2019 - GWRTHODWYD gwahoddiad gan Gyngor Mwslemaidd Cymru i fynychu Cinio Rhyng-ffydd Blynyddol 2019 yn Amgueddfa Werin Cymru. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. offered by Muslim Council of Wales.
 • 26/02/2019 - Derbyniwyd gwahoddiad gan Opera Ieuenctid Caerfyrddin i berfformiad o 'Chitty Chitty Bang Bang' yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin. Derbyniwyd dau docyn. offered by Carmarthen Youth Opera. ; Gwerth £34
 • 22/02/2019 - Derbyniwyd gwahoddiad i Wobrau Busnes Bae Abertawe 2019 yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe. Darparwyd bwyd a lluniaeth. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. offered by Media Wales. ; Gwerth £35
 • 18/01/2019 - Derbyniwyd gwahoddiad gan Media Wales i Wobrau Busnes Gorllewin Cymru 2019 yng Ngwesty Parc y Strade. Darparwyd bwyd a lluniaeth. Gwerth amcangyfrifedig £35.00. offered by Media Wales. ; Gwerth £35
 • 22/12/2018 - Derbyniwyd Gwahoddiad gan Arweinydd Cyngor Abertawe i'r gêm rygbi rhwng y Scarlets a'r Gweilch yn Stadiwm Liberty, Abertawe. 1 docyn cyfarch i'r ystafell lletygarwch. Darparwyd lluniaeth a phryd o fwyd. offered by Arweinydd Cyngor Abertawe. ; Gwerth £30
 • 24/11/2018 - Derbyniwyd Gwahoddiad gan Gadeirydd a Phrif Weithredwr S4C i'r gêm rygbi rhwng Cymru a De Affrica a gynhaliwyd yn Stadiwm Principality, Caerdydd. 2 docyn cyfarch i'r ystafell lletygarwch. Darparwyd lluniaeth a phryd o fwyd. offered by Cadeirydd a Phrif Weithredwr S4C. ; Gwerth £60
 • 17/11/2018 - GWRTHODWYD Gwahoddiad gan Gymdeithas Llansteffan i lansio ei chyhoeddiad a gynhaliwyd yn Neuadd Goffa Llansteffan. Darparwyd lluniaeth a the'r prynhawn. offered by Cymdeithas Llansteffan. ; Gwerth £20
 • 10/11/2018 - Derbyniwyd Gwahoddiad gan Theatr Genedlaethol Cymru i berfformiad o “Nyrsys” yn y Lyric, Caerfyrddin. Derbyniad a diodydd ynghyd â 2 docyn cyfarch. offered by Theatr Genedlaethol Cymru. ; Gwerth £40
 • 27/10/2018 - GWRTHODWYD Gwahoddiad gan Ysbyty Werndale i noson dathlu Llewod Prydeinig a Gwyddelig Caerfyrddin a'r Cylch a gynhaliwyd ym Mharc y Scarlets. Darparwyd lluniaeth a phryd o fwyd. offered by Ysbyty Werndale. ; Gwerth £35
 • 19/10/2018 - GWRTHODWYD Gwahoddiad gan Fforwm Gofal Cymru i fynychu Cinio Mawreddog Gwobrau Gofal Cymru 2018 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Darparwyd lluniaeth a phryd o fwyd. offered by Fforwm Gofal Cymru. ; Gwerth £35
 • 19/10/2018 - Derbyniwyd Gwahoddiad gan Radio Sir Gâr i fynychu Gwobrau Cyflawnwyr Ifanc Radio Sir Gâr yng Ngwesty'r Diplomat. Darparwyd lluniaeth a phryd o fwyd. offered by Radio Sir Gar. ; Gwerth £35
 • 18/10/2018 - GWRTHODWYD Gwahoddiad gan y Brifysgol Agored yng Nghymru i fynychu'r Seremonïau Graddio a'r Cinio. Cinio dathlu ar 17.10.2018 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Pryd o fwyd a lluniaeth. Seremonïau graddio ar 18.10.2018. offered by Prifysgol Agored yng Nghymru. ; Gwerth £35
 • 18/10/2018 - GWRTHODWYD Gwahoddiad gan Glwb Busnes Bae Abertawe i ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi ym Mharc y Scarlets (Nodwch:- Cafodd y digwyddiad hwn ei ohirio ar 1.3.2018 oherwydd y tywydd garw a'i aildrefnu ar gyfer y dyddiad hwn). Pryd o fwyd a lluniaeth. offered by Clwb Busnes Bae Abertawe. ; Gwerth £35
 • 17/10/2018 - GWRTHODWYD Gwahoddiad gan y Brifysgol Agored yng Nghymru i fynychu'r Seremonïau Graddio a'r Cinio. Cinio dathlu ar 17.10.2018 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Pryd o fwyd a lluniaeth. Seremonïau graddio ar 18.10.2018. offered by Prifysgol Agored yng Nghymru. ; Gwerth £35
 • 12/10/2018 - GWRTHODWYD Gwahoddiad i fynychu Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin. 2 docyn cyfarch. offered by Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin ; Gwerth £25