Anrhegion a Lletygarwch

 Rhoddion ac achosion o letygarwch wedi'u cofrestru

  • 19/05/2018 - Wedi mynychu ar ran y Cyngor noson cyflwyniad y Scarlets ar y 19 Mai, cinio dau gwrs heb alcohol. Gwerth Anhysbys offered by Scarlets RFC
  • 05/05/2018 - Fe wnaeth fy ngwr a fi mynychu gem ym Mharc y Sgarlets, Llanelli ar 5ed Mai 2018 (Bocs Quinnell) drwy gwahoddiad wrth STEPS. Gwerth anhysbys. offered by STEPS.
  • 24/04/2018 - Wedi mynychu Cinio Noddwyr Diwedd y Tymor ym Mharc y Scarlets ar ran y Cyngor. Darparwyd cinio 2 cwrs. Ni gyflenwyd diod. Gwerth anhysbus. offered by Clwb Rygbi'r Sgarlets.
  • 03/04/2018 - Fe wnes mynychu gem Scarlets yn erbyn La Rochelle ar nos Wener, 30ain Mawrth 2018 yn ystafell lletygarwch y Cyngor Sir. Gwerth anhysbus. offered by Cyngor Sir Caerfyrddin
  • 18/02/2018 - Roeddwn wedi mynychu digwyddiad CAFC 2019 ar Sul, 18/02/18 fel gwestai A James a'i Fab (cefnder i fi) ar bwrdd gwerth £30 y pen. offered by A James & Son ; Gwerth £30