Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 6ed Mawrth, 2019 10.00 yb - Cyngor Sir

7. DATGANIAD POLISI TALIADAU 2019/20


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Mawrth, 2019 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant

8. GWEITHREDIADAU A CHYFEIRIADAU GAN BWYLLGORAU CRAFFU BLAENOROL


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Ebrill, 2019 4.00 yp - Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

4. I YSTYRIED APÊL GAN YMGEISYDD T.J.J. YN ERBYN PENDERFYNIAD YR AWDURDOD SEF PEIDIO Â DARPARU CLUDIANT AM DDIM I'R YSGOL


Cyfarfod:  Dydd Iau, 30ain Mai, 2019 10.00 yb - Pwyllgor Cynllunio

5. RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO


Cyfarfod:  Dydd Iau, 6ed Mehefin, 2019 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant

5. DIWEDDARIAD AR Y GWASANAETH CERDD: MAI/MEHEFIN 2019


Cyfarfod:  Dydd Iau, 27ain Mehefin, 2019 10.00 yb - Pwyllgor Cynllunio

4. RHANBARTH Y DE - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 6ed Awst, 2019 2.00 yp - Pwyllgor Cynllunio

4. S/37227 - SYCHU A STORIO HELYG O'R GOEDWIG GYFAGOS. CLODDIO A GWAREDU ARDALOEDD O LAWR CALED NAS AWDURDODWYD GAN GADW'N UNIG YR HYN SYDD EI ANGEN I DDARPARU MYNEDIAD I GERBYD I'R ADEILAD. GWELLA MYNEDIAD I'R BRIFFORDD GYHOEDDUS YNGHYD Â GWEITHREDU STRATEGAETH DRAENIAD DŴR WYNEB GAN GYNNWYS CREU PWLL GWANHAU NEWYDD A DRAENIO CYSYLLTIEDIG AR DIR YN GRUGOS WOOD, LLANNON, LLANELLI, SA14 8JH.


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 9fed Hydref, 2019 10.00 yb - Cyngor Sir

7.2 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES:-


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 14eg Ionawr, 2020 11.30 yb - Pwyllgor Cynllunio

5. RHANBARTH Y DE - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 14eg Ionawr, 2020 11.30 yb - Pwyllgor Cynllunio

6. RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO