Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 19eg Medi, 2019 11.30 yb - Pwyllgor Cynllunio

3.3 W/37120 - DATBLYGU SAFLE DRWY ADEILADU BWYTY ANNIBYNNOL A SIOP GOFFI ANNIBYNNOL, ILL DAU Â CHYFLEUSTERAU GYRRU DRWYDDO CYSYLLTIEDIG. GOSOD FFORDD FYNEDIAD, MAES PARCIO CYSYLLTIEDIG, PATIO, OFFER ECHDYNNU A GWAITH GYSYLLTIEDIG EHANGACH I'R SAFLE AR DIR WRTH GYLCHFAN SANCLÊR, HEN HEOL DINBYCH-Y-PYSGOD, SANCLÊR, SIR GAERFYRDDIN, SA33 4JW


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 1af Hydref, 2019 11.30 yb - Pwyllgor Cynllunio

4. RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO


Cyfarfod:  Dydd Iau, 17eg Hydref, 2019 10.00 yb - Pwyllgor Cynllunio

5. RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Tachwedd, 2019 10.00 yb - Cyngor Sir

8.3 CYNLLUN GWELLA HAWLIAU TRAMWY (CGHT) SIR GAERFYRDDIN


Cyfarfod:  Dydd Iau, 30ain Ionawr, 2020 10.00 yb - Pwyllgor Cynllunio

5. RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO