Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 6ed Awst, 2019 2.00 yp - Pwyllgor Cynllunio

4. S/37227 - SYCHU A STORIO HELYG O'R GOEDWIG GYFAGOS. CLODDIO A GWAREDU ARDALOEDD O LAWR CALED NAS AWDURDODWYD GAN GADW'N UNIG YR HYN SYDD EI ANGEN I DDARPARU MYNEDIAD I GERBYD I'R ADEILAD. GWELLA MYNEDIAD I'R BRIFFORDD GYHOEDDUS YNGHYD Â GWEITHREDU STRATEGAETH DRAENIAD DŴR WYNEB GAN GYNNWYS CREU PWLL GWANHAU NEWYDD A DRAENIO CYSYLLTIEDIG AR DIR YN GRUGOS WOOD, LLANNON, LLANELLI, SA14 8JH.


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 6ed Awst, 2019 2.00 yp - Pwyllgor Cynllunio

6.3 S/38916 - ESTYNIAD UNLLAWR AR OCHR YR EIDDO, SY'N CYNNWYS FFENESTRI YN Y TO YN LLE'R TY ALLAN PRESENNOL CYSYLLTIEDIG, DECIN WEDI'I GODI A THO GWASTAD, TRE NEDDYN, PONTARDDULAIS, ABERTAWE, SA4 0FP


Cyfarfod:  Dydd Iau, 3ydd Hydref, 2019 10.00 yb - Pwyllgor Craffu Cymunedau

7. ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2019/20


Cyfarfod:  Dydd Iau, 30ain Ionawr, 2020 10.00 yb - Pwyllgor Cynllunio

5. RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO