Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 9fed Gorffennaf, 2019 11.00 yb - Pwyllgor Cynllunio

3.2 NEWID DEFNYDD Y LLAWR GWAELOD O BRESWYLFA (C3) I SIOP GOFFI DEFNYDD CYMYSG (A1/A3) AC YCHWANEGU TO AR OLEDDF I'R GAREJ AR WAHÂN YN Y CEFN AC YCHWANEGU FFENESTRI VELUX AT DO'R BRIF BRESWYLFA (AILGYFLWYNO CAIS W/37493), CROFT HOUSE, LLANSTEFFAN, CAERFYRDDIN, SA33 5LW


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 9fed Gorffennaf, 2019 11.00 yb - Pwyllgor Cynllunio

4. RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8fed Gorffennaf, 2020 10.00 yb - Cyngor Sir

7.2 RHYBYDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD LIAM BOWEN