Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 3ydd Hydref, 2019 2.00 yp - Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor

3. CYMORTH ARIANNOL O'R CRONFEYDD GRANTIAU CANLYNOL: GRONFA CYLLID A DARGEDIR A'R CRONFA'R DEGWM