Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20fed Chwefror, 2019 10.00 yb - Cyngor Sir

9.2 STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2019/20 - 2021/22


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20fed Chwefror, 2019 10.00 yb - Cyngor Sir

9.4 CYFRIF CYLLIDEB REFENIW TAI 2019/20 - 2020/21 A LEFELAU RHENTI TAI 2021/22 - REFENIW A CHYFALAF


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20fed Chwefror, 2019 10.00 yb - Cyngor Sir

8. ADEILADU RHAGOR O DAI - CYNYDDU EIN HUCHELGAIS


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 6ed Mawrth, 2019 10.00 yb - Cyngor Sir

6. PENNU TRETH Y CYNGOR AM FLWYDDYN ARIANNOL 2019/20


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 6ed Mawrth, 2019 10.00 yb - Cyngor Sir

7. DATGANIAD POLISI TALIADAU 2019/20


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 6ed Mawrth, 2019 10.00 yb - Cyngor Sir

8.2 CARTREFI CROESO CYFYNGEDIG - GOFYNIAD CYLLIDO


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Ebrill, 2019 10.00 yb - Cyngor Sir

12.2 ADRODDIAD BLYNYDDOL PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL (IRPW), (CHWEFROR, 2019)


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 9fed Hydref, 2019 10.00 yb - Cyngor Sir

8. CYFLWYNIAD GAN WASANAETH TAN AC ACHUB CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 9fed Hydref, 2019 10.00 yb - Cyngor Sir

7.2 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES:-


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13eg Tachwedd, 2019 10.00 yb - Cyngor Sir

8.3 CYNLLUN GWELLA HAWLIAU TRAMWY (CGHT) SIR GAERFYRDDIN


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8fed Ionawr, 2020 9.30 yb - Cyngor Sir

10.3 RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG - CYNNIG I NEWID NATUR Y DARPARIAETH YN YSGOL Y DDWYLAN, YSGOL GRIFFITH JONES, YSGOL LLANGYNNWR AC YSGOL LLYS HYWEL


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8fed Ionawr, 2020 9.30 yb - Cyngor Sir

9. CYNLLUN GOSTYNGIADAU'R DRETH GYNGOR 2020/21.