Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 9fed Gorffennaf, 2019 11.00 yb - Pwyllgor Cynllunio

3.2 NEWID DEFNYDD Y LLAWR GWAELOD O BRESWYLFA (C3) I SIOP GOFFI DEFNYDD CYMYSG (A1/A3) AC YCHWANEGU TO AR OLEDDF I'R GAREJ AR WAHÂN YN Y CEFN AC YCHWANEGU FFENESTRI VELUX AT DO'R BRIF BRESWYLFA (AILGYFLWYNO CAIS W/37493), CROFT HOUSE, LLANSTEFFAN, CAERFYRDDIN, SA33 5LW


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 9fed Gorffennaf, 2019 11.00 yb - Pwyllgor Cynllunio

4. RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 6ed Awst, 2019 2.00 yp - Pwyllgor Cynllunio

4. S/37227 - SYCHU A STORIO HELYG O'R GOEDWIG GYFAGOS. CLODDIO A GWAREDU ARDALOEDD O LAWR CALED NAS AWDURDODWYD GAN GADW'N UNIG YR HYN SYDD EI ANGEN I DDARPARU MYNEDIAD I GERBYD I'R ADEILAD. GWELLA MYNEDIAD I'R BRIFFORDD GYHOEDDUS YNGHYD Â GWEITHREDU STRATEGAETH DRAENIAD DŴR WYNEB GAN GYNNWYS CREU PWLL GWANHAU NEWYDD A DRAENIO CYSYLLTIEDIG AR DIR YN GRUGOS WOOD, LLANNON, LLANELLI, SA14 8JH.


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 6ed Awst, 2019 2.00 yp - Pwyllgor Cynllunio

6.3 S/38916 - ESTYNIAD UNLLAWR AR OCHR YR EIDDO, SY'N CYNNWYS FFENESTRI YN Y TO YN LLE'R TY ALLAN PRESENNOL CYSYLLTIEDIG, DECIN WEDI'I GODI A THO GWASTAD, TRE NEDDYN, PONTARDDULAIS, ABERTAWE, SA4 0FP


Cyfarfod:  Dydd Iau, 19eg Medi, 2019 11.30 yb - Pwyllgor Cynllunio

4. RHANBARTH Y DE - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO


Cyfarfod:  Dydd Iau, 19eg Medi, 2019 11.30 yb - Pwyllgor Cynllunio

5. RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO


Cyfarfod:  Dydd Iau, 19eg Medi, 2019 11.30 yb - Pwyllgor Cynllunio

3.3 W/37120 - DATBLYGU SAFLE DRWY ADEILADU BWYTY ANNIBYNNOL A SIOP GOFFI ANNIBYNNOL, ILL DAU Â CHYFLEUSTERAU GYRRU DRWYDDO CYSYLLTIEDIG. GOSOD FFORDD FYNEDIAD, MAES PARCIO CYSYLLTIEDIG, PATIO, OFFER ECHDYNNU A GWAITH GYSYLLTIEDIG EHANGACH I'R SAFLE AR DIR WRTH GYLCHFAN SANCLÊR, HEN HEOL DINBYCH-Y-PYSGOD, SANCLÊR, SIR GAERFYRDDIN, SA33 4JW


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 1af Hydref, 2019 11.30 yb - Pwyllgor Cynllunio

4. RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO


Cyfarfod:  Dydd Iau, 17eg Hydref, 2019 10.00 yb - Pwyllgor Cynllunio

5. RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO


Cyfarfod:  Dydd Iau, 12fed Rhagfyr, 2019 10.00 yb - Pwyllgor Cynllunio

5. RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 14eg Ionawr, 2020 11.30 yb - Pwyllgor Cynllunio

6. RHANBARTH Y DE - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 14eg Ionawr, 2020 11.30 yb - Pwyllgor Cynllunio

7. RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO


Cyfarfod:  Dydd Iau, 30ain Ionawr, 2020 10.00 yb - Pwyllgor Cynllunio

5. RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO