Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 4ydd Chwefror, 2019 10.00 yb - Bwrdd Gweithredol

11. CARTREFI CROESO CYFYNGEDIG GOFYNIAD CYLLIDO


Cyfarfod:  Dydd Llun, 4ydd Chwefror, 2019 10.00 yb - Bwrdd Gweithredol

8. CYFRIF CYLLIDEB REFENIW TAI 2019/20 - 2020/21 A LEFELAU RHENTI TAI 2021/22 - REFENIW A CHYFALAF


Cyfarfod:  Dydd Llun, 4ydd Mawrth, 2019 10.00 yb - Bwrdd Gweithredol

10. CYFRADDAU BUSNES – CYNLLUN RHYDDHAD AR DRETHI'R STRYD FAWR 2019/20


Cyfarfod:  Dydd Llun, 1af Ebrill, 2019 10.00 yb - Bwrdd Gweithredol

14. PENODI LLYWODRAETHWR A.LL.


Cyfarfod:  Dydd Llun, 13eg Mai, 2019 10.00 yb - Bwrdd Gweithredol

11. GWAREDU TIR Â RISGIAU CYSYLLTIEDIG - EITHRIEDIG


Cyfarfod:  Dydd Llun, 1af Gorffennaf, 2019 10.00 yb - Bwrdd Gweithredol

7. PARC SGLEFRIO ‘RIOT’


Cyfarfod:  Dydd Llun, 21ain Hydref, 2019 10.00 yb - Bwrdd Gweithredol

6. CYMORTH ARIANNOL O'R CRONFEYDD GRANT CANLYNOL: CRONFA'R DEGWM


Cyfarfod:  Dydd Llun, 18fed Tachwedd, 2019 10.00 yb - Bwrdd Gweithredol

8. GOSTYNGIAD YN Y DRETH GYNGOR AM EIDDO GWAG TYMOR HIR


Cyfarfod:  Dydd Llun, 20fed Ionawr, 2020 10.00 yb - Bwrdd Gweithredol

12. PENODI LLYWODRAETHWR ALL