Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD KEVIN MADGE I CYNGHORYDD JANE TREMLETT - AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD