Manylion cyswllt

Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

Cyng. Glyn Caron (Is-Gadeirydd)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Hanbury Road
Pontypool
NP4 6YB

01633 871047

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Glyn Caron fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Glyn Caron fel ffeil CSV

Glyn.Caron@torfaen.gov.uk

Cyng. Peter Lewis (Cadeirydd)

Cyngor Sir Powys
Llandrindod
Powys
LD1 5LG

07966302708

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Peter Lewis fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Peter Lewis fel ffeil CSV

cllr.peter.lewis@powys.gov.uk

Cyng. Clive Lloyd

34 Windmill Terrace
St Thomas
Abertawe
SA1 8DN

07862702755

Cllr.Clive.Lloyd@swansea.gov.uk

Cyng. Mark Norris

26 Wern Street,
Clydach Vale
Tonypandy
CF40 2BQ

01443 435322

Mark.A.Norris@rctcbc.gov.uk

Cyng. John Pughe Roberts

Cerddin
Llanymawddwy
Machynlleth
SY20 9AJ

01650 531234

cynghorydd.johnpugheroberts@gwynedd.llyw.cymru

Cyng. Aaron Shotton

72 Fron Road
Connah's Quay
Deeside
Y Fflint
CH5 4PH

01244 822111

Aaron.Shotton@Flintshire.Gov.uk

Cyng. Chris Weaver

Swyddfa’r Cabinet
Caerdydd
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW.

02920 872631

Christopher.Weaver@cardiff.gov.uk

Cyng. Elwyn Williams

Cystanog
Capel Dewi Road
Caerfyrddin
SA32 8AY

01267 290247

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Elwyn Williams fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Elwyn Williams fel ffeil CSV

DEWilliams@sirgar.gov.uk