Manylion cyswllt

Pwyllgor Penodi B

Cyng. Cefin Campbell

Ty'r Gat
Gelli Aur
Carmarthen
SA32 8NG

01558 668663

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Cefin Campbell fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Cefin Campbell fel ffeil CSV

CACampbell@carmarthenshire.gov.uk

Cyng. Mansel Charles

Sarn Gelli
Llanegwad
Nantgaredig
Caerfyrddin
SA32 7NL

01558 668823

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Mansel Charles fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Mansel Charles fel ffeil CSV

MCharles@sirgar.gov.uk

Cyng. Joseph Davies

5 Ger Y Llan
Cwmifor
Llandeilo
SA19 7BU

01558 822167

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Joseph Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Joseph Davies fel ffeil CSV

JosDavies@sirgar.gov.uk

Cyng. Sharen Davies

3 Dafen Road
Dafen
Llanelli
SA14 8LY

07856 747856

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Sharen Davies fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Sharen Davies fel ffeil CSV

SDavies@sirgar.gov.uk

Cyng. Emlyn Dole (Is-Gadeirydd)

Fferm Capel Ifan
Pontyberem
Llanelli
Carmarthenshire
SA15 5HF

01269 870239

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Emlyn Dole fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Emlyn Dole fel ffeil CSV

EDole@sirgar.gov.uk

Cyng. Linda Evans

Daneli
Dolgran
Pencader
Sir Gaerfyrddin
SA39 9BX

01267 224675
07792 199161

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Linda Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Linda Evans fel ffeil CSV

LDaviesEvans@sirgar.gov.uk

Cyng. Tyssul Evans

Cysgod y Glyn
Pontnewydd
Pontiets
Llanelli
SA15 5TL

01554 810396

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Tyssul Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Tyssul Evans fel ffeil CSV

WTEvans@sirgar.gov.uk

Cyng. Rob James

25 Rhodfa Harries
Llanelli
Sir Gar
SA15 3LP

07532 789482

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Rob James fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Rob James fel ffeil CSV

RobJames@sirgar.gov.uk

Cyng. John Prosser

53 Bigyn Road
Llanelli
Carms.
SA15 1NT

07720097892

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. John Prosser fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. John Prosser fel ffeil CSV

JGProsser@sirgar.gov.uk

Cyng. Mair Stephens (Cadeirydd)

The Coach House
Glanmarlais
Kidwelly
SA17 5AW

01267 267428

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Mair Stephens fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Mair Stephens fel ffeil CSV

LMStephens@sirgar.gov.uk