Manylion cyswllt

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cyng. Suzy Curry (Cadeirydd)

72 Alban Road
Llanelli
Carms.
SA15 1EW

07561566456

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Suzy Curry fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Suzy Curry fel ffeil CSV

SACurry@sirgar.gov.uk

Cyng. Tyssul Evans (Is-Gadeirydd)

Cysgod y Glyn
Pontnewydd
Pontiets
Llanelli
SA15 5TL

01554 810396

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Tyssul Evans fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Tyssul Evans fel ffeil CSV

WTEvans@sirgar.gov.uk

Cyng. Emlyn Schiavone

11 Brynteg
Pentremeurig
Caerfyrddin
SA31 3ES

01267 231879
07779420626

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Emlyn Schiavone fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Emlyn Schiavone fel ffeil CSV

ESchiavone@sirgar.gov.uk

Cyng. Dai Thomas

Brynteg
Heol Maesybont
Castell-Y-Rhingyll
Llanelli, Carms.
SA14 7NA

01269 842151

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dai Thomas fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Dai Thomas fel ffeil CSV

DaiThomas@sirgar.gov.uk

Cyng. Irfon Jones

Man-Del
Bronwydd
Carmarthen
SA33 6BE

01267 234868

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Irfon Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Irfon Jones fel ffeil CSV

HIJones@sirgar.gov.uk