Manylion Pwyllgor

Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

Diben y Pwyllgor

Mae Cyd-bwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru yn goruchwylio cyfuno buddsoddiadau cronfeydd yr wyth Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yng Nghymru. Mae'r Pwyllgor Llywodraethu yn cynnwys un aelod etholedig a enwebir o bob un o'r aelod-awdurdodau, sef:

 

Sir Gar

Abertawe

Caerdydd

Y Fflint

Gwynedd

Powys

Rhondda Cynon Taf

Torfaen

 

Mae Cyd-bwyllgor Partneriaeth Pensiwn Cymru yn cael ei weinyddu gan Gyngor Sir Caerfyrddin ac yn cwrdd o leiaf bedair gwaith y flwyddyn yn un o swyddfeydd yr aelod-awdurdodau.

 

Cyfarfod nesaf:

 

Cyfarfod Rhithwir – 11eg Medi 2020

 

Gweler y we-ddarllediad:

 

https://carmarthenshire.public-i.tv/core/portal/home

 

 

Cyfarfodydd blaenorol:

 

Cyfarfod Rhithwir – 17eg Gorffennaf 2020

 

Gweler y we-ddarllediad:

 

https://carmarthenshire.public-i.tv/core/portal/home

 

 

Brecon – 12fed Mawrth 2020

 

Gweler y we-ddarllediad:

 

https://breconbeacons.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/480347

 

 

Caerfyrddin – 9fed Rhagfyr 2019

 

Gweler y we-ddarllediad:

 

https://carmarthenshire.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/459261

 

 

Torfaen – 20fed Medi 2019

 

Gweler y we-ddarllediad:

 

https://torfaen.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/443250

 

 

Caerdydd – 28ain Mehefin 2019

 

Gweler y we-ddarllediad:

 

https://cardiff.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/430490

 

 

Abertawe – 27ain Mawrth 2019

 

Gweler y we-ddarllediad:

 

http://civico.net/swansea/swansea/5036

 

 

 

 

NODWCH, YN DEBYNOL AR DARPARIAETH POB AWDURDOD LLEOL, EFALLAI BYDD Y WE-DDARLLENIAD YN CAEL EI DDARLLEDU YN IAITH Y LLAWR YN UNIG

 

 

Wefan Partneriaeth Pensiwn Cymru

 

https://www.partneriaethpensiwncymru.org/

 

Aelodaeth