Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Cymunedau

Diben y Pwyllgor

CYLCH GWAITH

 

Tai yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat;

Gwasanaethau tai gan gynnwys atgyweirio a chynnal a chadw tai cyngor;

Adfywio;

Polisi Cynllunio;

Datblygu Economaidd ac Adfywio Cymunedol;

Adloniant a Hamdden - Chwaraeon, Llyfrgelloedd

Amgueddfeydd;

Canolfan Ewropeaidd Gorllewin Cymru.

 

 

Tudalen Hafan -  Craffu Sir Gar

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Kevin J Thomas. 01267 224027

E-bost: KJThomas@sirgar.gov.uk