Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd

Diben y Pwyllgor

CYLCH GWAITH

 

Gwasanaethau Amgylcheddol - Grutio Pontydd;

Y Gwasanaethau stryd - Priffyrdd, Goleuadau, Glanhau Strydoedd, Casglu Sbwriel;

Toiledau cyhoeddus;

Gorfodi materion amgylcheddol - Sbwriel, Baw C?n;

Gwasanaethau Parcio;

Gorfodi Rheolau Cynllunio;

Safonau Masnach;

Y materion diogelwch cymunedol a nodwyd yn y Strategaeth Diogelwch Cymunedol a'r Strategaethau Lleihau Troseddu ac Anhrefn, gan weithio gyda phartneriaid perthnasol yn y gymuned, yn cynnwys yr Heddlu, y Frigâd Dân a'r Bwrdd Iechyd Lleol, swyddogaethau trosedd ac anhrefn (i gynnwys p?er i lunio adroddiad neu argymhellion i'r Cyngor Sir a/neu Fwrdd Gweithredol y Cyngor);

Iechyd yr Amgylchedd;

Rheoli Plâu;

Cynhwysiad cymdeithasol; y gymuned.

 

 

Tudalen Hafan Craffu Sir Gar

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Janine Owen. 01267 224030

E-bost: JanineOwen@carmarthenshire.gov.uk