Events Calendar
27 Ebrill 2020 DYDD LLUN
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant - Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

28 Ebrill 2020 DYDD MAWRTH


29 Ebrill 2020 DYDD MERCHER
10.00 yb - 3.00 yp

WEDI'I GANSLO - Is-Bwyllgor Trwyddedu: Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

30 Ebrill 2020 DYDD IAU
10.00 yb - 2.00 yp

Cyfarfod Anffurfiol: Siambr, Neuadd Y Sir

1 Mai 2020 DYDD GWENER


2 Mai 2020 DYDD SADWRN


3 Mai 2020 DYDD SUL


4 Mai 2020 DYDD LLUN
10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Moved from 11th May 2020., Bwrdd Gweithredol - Siambr, Neuadd y Sir

5 Mai 2020 DYDD MAWRTH
1.00 yp - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Cynllunio - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

2.00 yp - 3.00 yp

WEDI EI GANSLO - Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

6 Mai 2020 DYDD MERCHER
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Cyngor Sir - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

2.00 yp - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Cyd Bwyllgor Craffu Dinas Rhanbarth Bae Abertawe (Gweinyddir gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot) - I'w Gadarnhau

7 Mai 2020 DYDD IAU
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI'I GANSLO - Is-Bwyllgor Trwyddedu: Siambr, Neuadd Y Sir

11.30 yb - 1.00 yp

WEDI EI GANSLO - Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau - Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

2.00 yp - 3.00 yp

WEDI EI GANSLO - Cyfarfod Penderfyniadau Dirprwy Arweinydd y Cyngor - Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

8 Mai 2020 DYDD GWENER
 

GWYL Y BANC - SWYDDFEYDD AR GAU

9 Mai 2020 DYDD SADWRN


10 Mai 2020 DYDD SUL


11 Mai 2020 DYDD LLUN
10.00 yb - 1.00 yp

WEDI EI GANSLO - Panel Rhianta Corfforaethol a Diogelu - Meeting Room 5, Building 2, Parc Dewi Sant, Carmarthen

12 Mai 2020 DYDD MAWRTH


13 Mai 2020 DYDD MERCHER
10.00 yb - 1.00 yp

WEDI EI GANSLO - Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredo dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth - Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

10.00 yb - 1.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Craffu Cymunedau - Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor - Swyddfa'r Arweinydd - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

14 Mai 2020 DYDD IAU
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Is-Bwyllgor Trwyddedu: Siambr, Neuadd Y Sir

15 Mai 2020 DYDD GWENER
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd - Siambr - 3 Heol Spilman

16 Mai 2020 DYDD SADWRN


17 Mai 2020 DYDD SUL


18 Mai 2020 DYDD LLUN
9.00 yb - 10.00 yb

WEDI EI GANSLO - Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant - Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

10.00 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

19 Mai 2020 DYDD MAWRTH
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Is-Bwyllgor Trwyddedu

2.00 yp - 3.00 yp

WEDI EI GANSLO - Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd

20 Mai 2020 DYDD MERCHER
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI EI OHIRIO - Annual Meeting, Cyngor Sir - Siambr, Neuadd y Sir

21 Mai 2020 DYDD IAU
10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diogelu'r Cyhoedd - Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

10.00 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Cynllunio - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

22 Mai 2020 DYDD GWENER


23 Mai 2020 DYDD SADWRN


24 Mai 2020 DYDD SUL


25 Mai 2020 DYDD LLUN
 

GWYL Y BANC - SWYDDFEYDD AR GAU

26 Mai 2020 DYDD MAWRTH


27 Mai 2020 DYDD MERCHER


28 Mai 2020 DYDD IAU
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Trwyddedu - Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

29 Mai 2020 DYDD GWENER
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI'I GANSLO - Is-Bwyllgor Trwyddedu: Siambr, Neuadd Y Sir

10.30 yb - 5.00 yp

WEDI EI OHIRIO - Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys - POSTPONED NEW DATE - - NO VENUE

30 Mai 2020 DYDD SADWRN


31 Mai 2020 DYDD SUL