Events Calendar
28 Hydref 2019 DYDD LLUN
2.00 yp

Cyd Bwyllgor Craffu Dinas Rhanbarth Bae Abertawe (Gweinyddir gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot) - Siambr- Cyngor Abertawe, Guildhall, Abertawe, SA1 4PE.

29 Hydref 2019 DYDD MAWRTH
1.00 yp - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Cynllunio - Y Siambr, Neuadd y Sir

30 Hydref 2019 DYDD MERCHER
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI'I GANSLO. Is-Bwyllgor Trwyddedu: Siambr, Neuadd Y Sir

31 Hydref 2019 DYDD IAU


1 Tachwedd 2019 DYDD GWENER


2 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


3 Tachwedd 2019 DYDD SUL


4 Tachwedd 2019 DYDD LLUN


5 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Dim eitimau i'w ystyried, Cyfarfod Penderfyniadau Dirprwy Arweinydd y Cyngor - Ystafell Pwyllgor 2, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin

10.00 yb - 5.00 yp

Is-Bwyllgor Trwyddedu: Siambr, Neuadd Y Sir

6 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
10.30 yb - 5.00 yp

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys - Siambr a Rhag-Ystafell, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

7 Tachwedd 2019 DYDD IAU
10.00 yb - 12.00 yp

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau - Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

11.00 yb - 2.00 yp

WEDI EI GANSLO - moved to 8th November, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Ystafell Pwyllgor 2, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin

8 Tachwedd 2019 DYDD GWENER
2.00 yp - 5.00 yp

Pwyllgor ar y Cyd ERW - Y Cothi, - Canolfan Halliwell Centre, University of Wales Trinity St David, Carmarthen. SA31 3EP.

2.00 yp - 5.00 yp

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

2.15 yp - 2.30 yp

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

2.30 yp - 2.45 yp

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

2.45 yp - 3.00 yp

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

3.00 yp - 3.15 yp

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

9 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


10 Tachwedd 2019 DYDD SUL


11 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Safonau

12 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
9.00 yb - 12.00 yp

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

9.45 yb - 5.00 yp

Pwyllgor Apelau - Ystafell Pwyllgor 2, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

10.00 yb - 5.00 yp

WEDI'I GANSLO. Is-Bwyllgor Trwyddedu: Siambr, Neuadd Y Sir

13 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
10.00 yb - 5.00 yp

Cyngor Sir - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

14 Tachwedd 2019 DYDD IAU
10.00 yb - 5.00 yp

Pwyllgor Cynllunio - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

15 Tachwedd 2019 DYDD GWENER
10.00 yb - 5.00 yp

Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

10.00 yb - 2.00 yp

Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor - Swyddfa'r Arweinydd - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

16 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


17 Tachwedd 2019 DYDD SUL


18 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
10.00 yb - 2.00 yp

Bwrdd Gweithredol - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

2.00 yp - 4.00 yp

NEWYDD - Pwyllgor Safonau - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

19 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Craffu Cymunedau - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

20 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
10.00 yb - 2.00 yp

WEDI EI GANSLO - Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diogelu'r Cyhoedd - Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

10.00 yb - 5.00 yp

Is-Bwyllgor Trwyddedu B - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

21 Tachwedd 2019 DYDD IAU
10.00 yb - 5.00 yp

Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

22 Tachwedd 2019 DYDD GWENER
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - moved to 19th November, Pwyllgor Craffu Cymunedau

3.30 yp - 4.00 yp

Moved from 25/11/19, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant - Executive Board Member for Education and Children's Office

23 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


24 Tachwedd 2019 DYDD SUL


25 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
9.30 yb - 10.00 yb

WEDI SYMUD - Moved to 22/11/19, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant - Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir

10.00 yb - 4.00 yp

Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

26 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
10.00 yb - 12.00 yp

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredo dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth - Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir

10.00 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Cynllunio - Y Siambr, Neuadd y Sir

27 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
10.00 yb - 5.00 yp

Is-Bwyllgor Trwyddedu: Siambr, Neuadd Y Sir

28 Tachwedd 2019 DYDD IAU
9.30 yb - 11.30 yb

Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed - Y Crochan, - Theatr y Ffwrnes, Llanelli

29 Tachwedd 2019 DYDD GWENER
10.00 yb - 2.00 yp

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd - Swyddfa'r ABG Amgylchedd - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

30 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


1 Rhagfyr 2019 DYDD SUL