Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Bwrdd Gweithredol, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell 5
Cyng. Deryk Cundy 3
Cyng. Glynog Davies 6
Cyng. Emlyn Dole 6
Cyng. Hazel Evans 6
Cyng. Linda Evans 6
Cyng. Peter Hughes Griffiths 6
Cyng Philip Hughes 4
Cyng. David Jenkins 6
Cyng. Giles Morgan 1
Cyng. Mair Stephens 6
Cyng. Jane Tremlett 6
Cyd Bwyllgor Craffu Dinas Rhanbarth Bae Abertawe (Gweinyddir gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot), 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Rob James 0
Cyng. Giles Morgan 0
Cyng. Darren Price 0
Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe (Gweler wefan Cyngor Abertawe am cyfarfodydd a gynhalwyd ar ol y 1af o Fehefin 2019), 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Emlyn Dole 0
Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Emlyn Dole 5
Cyngor Sir, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Fozia Akhtar 2
Cyng. Sue Allen 3
Cyng. Liam Bowen 2
Cyng. Kim Broom 4
Cyng. Cefin Campbell 4
Cyng. Mansel Charles 4
Cyng. Deryk Cundy 4
Cyng. Suzy Curry 2
Cyng. Arwel Davies 4
Cyng. Ann Davies 3
Cyng. Anthony Davies 3
Cyng. Glynog Davies 3
Cyng. Handel Davies 3
Cyng. Ieuan Davies 4
Cyng. Joseph Davies 4
Cyng. Karen Davies 3
Cyng. Sharen Davies 4
Cyng. Emlyn Dole 3
Cyng. Jeff Edmunds 2
Cyng. Penny Edwards 2
Cyng. Colin Evans 2
Cyng. Hazel Evans 4
Cyng. Linda Evans 4
Cyng. Rob Evans 4
Cyng. Tyssul Evans 4
Cyng. Amanda Fox 4
Cyng. Jeanette Gilasbey 4
Cyng. Peter Hughes Griffiths 4
Cyng. Deian Harries 3
Cyng. Carl J. Harris 1
Cyng. Tina Higgins 3
Cyng. Ken Howell 4
Cyng Philip Hughes 3
Cyng. Andrew James 2
Cyng. John James 4
Cyng. Rob James 2
Cyng. David Jenkins 4
Cyng. John Jenkins 4
Cyng. Gareth John 4
Cyng. Betsan Jones 4
Cyng. Carys Jones 2
Cyng. Dot Jones 4
Cyng. Gary Jones 4
Cyng. Irfon Jones 3
Cyng. Jim Jones 1
Cyng. Alun Lenny 4
Cyng. Jean Lewis 3
Cyng. Ken Lloyd 4
Cyng. Kevin Madge 4
Cyng. Shirley Matthews 1
Cyng. Andre McPherson 4
Cyng. Eryl Morgan 4
Cyng. Giles Morgan 4
Cyng. Shahana Najmi 2
Cyng. Dai Nicholas 1
Cyng. Aled Vaughan Owen 4
Cyng. Dorian Phillips 4
Cyng. Susan Phillips 3
Cyng. Darren Price 4
Cyng. John Prosser 3
Cyng. Louvain Roberts 4
Cyng. Emlyn Schiavone 3
Cyng. Hugh Shepardson 3
Cyng. Alan Speake 4
Cyng. Mair Stephens 4
Cyng. Bill Thomas 4
Cyng. Dai Thomas 4
Cyng. Edward Thomas 3
Cyng. Gareth Thomas 2
Cyng. Gwyneth Thomas 4
Cyng. Jane Tremlett 2
Cyng. Dorian Williams 2
Cyng. Eirwyn Williams 4
Cyng. Elwyn Williams 1
Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol., 26 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell 0
Cyng. Mansel Charles 1
Cyng. Ann Davies 1
Cyng. Glynog Davies 23
Cyng. Karen Davies 0
Cyng. Emlyn Dole 3
Cyng. Colin Evans 0
Cyng. Hazel Evans 23
Cyng. Tyssul Evans 2
Cyng. Jeanette Gilasbey 2
Cyng. Peter Hughes Griffiths 1
Cyng. Carl J. Harris 0
Cyng. Rob James 0
Cyng. Dot Jones 3
Cyng. Irfon Jones 0
Cyng. Jim Jones 0
Cyng. Ken Lloyd 1
Cyng. Shahana Najmi 0
Cyng. Aled Vaughan Owen 1
Cyng. Darren Price 0
Cyng. Edward Thomas 1
Cyng. Gareth Thomas 0
Pwyllgor ar y Cyd ERW, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Emlyn Dole 1
Pwyllgor Craffu Cymunedau, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Fozia Akhtar 4
Cyng. Sue Allen 2
Cyng. Cefin Campbell 0
Cyng. Mansel Charles 1
Cyng. Ann Davies 2
Cyng. Anthony Davies 2
Cyng. Handel Davies 4
Cyng. Colin Evans 1
Cyng. Rob Evans 4
Cyng. Tyssul Evans 3
Cyng. Jeanette Gilasbey 4
Cyng. Peter Hughes Griffiths 2
Cyng. Betsan Jones 4
Cyng. Irfon Jones 3
Cyng. Jean Lewis 1
Cyng. Shirley Matthews 4
Cyng. Aled Vaughan Owen 3
Cyng. Hugh Shepardson 4
Cyng. Mair Stephens 1
Cyng. Gareth Thomas 3
Pwyllgor Penodi B, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell 1
Cyng. Mansel Charles 1
Cyng. Glynog Davies 1
Cyng. Joseph Davies 1
Cyng. Sharen Davies 0
Cyng. Emlyn Dole 1
Cyng. Linda Evans 0
Cyng. Tyssul Evans 0
Cyng. Rob James 1
Cyng. Darren Price 1
Cyng. John Prosser 1
Cyng. Mair Stephens 1