Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Bwrdd Gweithredol, 7 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell 6
Cyng. Deryk Cundy 5
Cyng. Glynog Davies 7
Cyng. Emlyn Dole 5
Cyng. Hazel Evans 7
Cyng. Linda Evans 7
Cyng. Peter Hughes Griffiths 7
Cyng Philip Hughes 7
Cyng. David Jenkins 7
Cyng. Dot Jones 2
Cyng. Ken Lloyd 3
Cyng. Kevin Madge 2
Cyng. John Prosser 1
Cyng. Mair Stephens 4
Cyng. Jane Tremlett 5
Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies 2
Cyngor Sir, 7 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Fozia Akhtar 3
Cyng. Sue Allen 4
Cyng. Liam Bowen 4
Cyng. Kim Broom 4
Cyng. Cefin Campbell 4
Cyng. Mansel Charles 4
Cyng. Deryk Cundy 3
Cyng. Suzy Curry 3
Cyng. Arwel Davies 4
Cyng. Ann Davies 3
Cyng. Anthony Davies 4
Cyng. Glynog Davies 3
Cyng. Handel Davies 4
Cyng. Ieuan Davies 4
Cyng. Joseph Davies 3
Cyng. Karen Davies 2
Cyng. Sharen Davies 4
Cyng. Emlyn Dole 4
Cyng. Jeff Edmunds 2
Cyng. Penny Edwards 3
Cyng. Colin Evans 2
Cyng. Hazel Evans 3
Cyng. Linda Evans 4
Cyng. Rob Evans 4
Cyng. Tyssul Evans 4
Cyng. Amanda Fox 4
Cyng. Jeanette Gilasbey 4
Cyng. Peter Hughes Griffiths 4
Cyng. Deian Harries 1
Cyng. Carl J. Harris 3
Cyng. Tina Higgins 4
Cyng. Ken Howell 4
Cyng Philip Hughes 3
Cyng. Andrew James 2
Cyng. John James 4
Cyng. Rob James 4
Cyng. David Jenkins 4
Cyng. John Jenkins 2
Cyng. Gareth John 4
Cyng. Betsan Jones 4
Cyng. Carys Jones 2
Cyng. Dot Jones 4
Cyng. Gary Jones 4
Cyng. Irfon Jones 4
Cyng. Jim Jones 1
Cyng. Alun Lenny 4
Cyng. Jean Lewis 4
Cyng. Ken Lloyd 3
Cyng. Kevin Madge 4
Cyng. Shirley Matthews 3
Cyng. Andre McPherson 4
Cyng. Eryl Morgan 4
Cyng. Giles Morgan 3
Cyng. Shahana Najmi 2
Cyng. Dai Nicholas 3
Cyng. Aled Vaughan Owen 4
Cyng. Dorian Phillips 4
Cyng. Susan Phillips 1
Cyng. Darren Price 3
Cyng. John Prosser 3
Cyng. Louvain Roberts 4
Cyng. Emlyn Schiavone 4
Cyng. Hugh Shepardson 3
Cyng. Alan Speake 4
Cyng. Mair Stephens 2
Cyng. Bill Thomas 4
Cyng. Dai Thomas 4
Cyng. Edward Thomas 3
Cyng. Gareth Thomas 4
Cyng. Gwyneth Thomas 4
Cyng. Jane Tremlett 4
Cyng. Dorian Williams 4
Cyng. Eirwyn Williams 4
Cyng. Elwyn Williams 4
Panel Rhianta Corfforaethol a Diogelu, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Kim Broom 1
Cyng. Mansel Charles 1
Cyng. Glynog Davies 1
Cyng. Amanda Fox 0
Cyng. Jeanette Gilasbey 0
Cyng. Gareth John 0
Cyng. Bill Thomas 1
Cyng. Edward Thomas 1
Cyng. Gwyneth Thomas 1
Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol., 13 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell 1
Cyng. Glynog Davies 11
Cyng. Ieuan Davies 0
Cyng. Emlyn Dole 0
Cyng. Hazel Evans 11
Cyng. Jeanette Gilasbey 1
Cyng. Peter Hughes Griffiths 1
Cyng. Andrew James 1
Cyng. Dot Jones 1
Cyng. Gary Jones 1
Cyng. Ken Lloyd 1
Cyng. Gareth Thomas 0
Cyng. Gwyneth Thomas 1
Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Liam Bowen 1
Cyng. Kim Broom 2
Mrs Georgina Cornock-Evans 0
Cyng. Ieuan Davies 2
Mr James Davies 2
Cyng. John Jenkins 1
Cyng. Betsan Jones 2
Cyng. Dot Jones 2
Cyng. Gary Jones 2
Mrs Melanie Jones 2
Vera Kenny 2
Cyng. Jean Lewis 2
Cyng. Shahana Najmi 1
Cyng. Darren Price 2
Rev. Delyth Richards 1
Cyng. Emlyn Schiavone 2
Cyng. Bill Thomas 2
Cyng. Edward Thomas 0
Cyng. Dorian Williams 2