Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Emlyn Dole 6