Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Emlyn Dole 4