Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredo dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Peter Hughes Griffiths 1