Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol., 11 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies 10
Cyng. Ieuan Davies 0
Cyng. Emlyn Dole 0
Cyng. Hazel Evans 10
Cyng. Jeanette Gilasbey 1
Cyng. Peter Hughes Griffiths 1
Cyng. Andrew James 1
Cyng. Dot Jones 1
Cyng. Gary Jones 1
Cyng. Ken Lloyd 1
Cyng. Gareth Thomas 0
Cyng. Gwyneth Thomas 1