Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Cymunedau, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Fozia Akhtar 0
Cyng. Ann Davies 1
Cyng. Anthony Davies 1
Cyng. Handel Davies 1
Cyng. Colin Evans 1
Cyng. Rob Evans 1
Cyng. Jeanette Gilasbey 1
Cyng. Betsan Jones 1
Cyng. Irfon Jones 1
Cyng. Ken Lloyd 1
Cyng. Shirley Matthews 0
Cyng. Giles Morgan 1
Cyng. Hugh Shepardson 1
Cyng. Alan Speake 1
Cyng. Gareth Thomas 1