Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. David Jenkins 1