Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Sue Allen 0
Cyng. Kim Broom 1
Cyng. Deryk Cundy 1
Cyng. Arwel Davies 1
Cyng. Handel Davies 1
Cyng. Jeff Edmunds 1
Cyng. Tyssul Evans 1
Cyng. Ken Howell 1
Cyng. Gareth John 1
Cyng. Carys Jones 1
Cyng. Gary Jones 1
Cyng. Kevin Madge 0
Cyng. Giles Morgan 1
Cyng. John Prosser 1
Cyng. Elwyn Williams 0