Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Safonau, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Mary Dodd 1
Daphne Evans 2
Cyng. Jeanette Gilasbey 2
Julie James 2
Cyng. Rob James 1
Andre Morgan 2
Philip Rogers 0
Cyng. Gareth Thomas 1
Alun Williams 2