Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Safonau, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy 1
Mary Dodd 4
Daphne Evans 5
Cyng. Jeanette Gilasbey 5
Julie James 4
Cyng. Rob James 4
Andre Morgan 3
Philip Rogers 3
Cyng. Gareth Thomas 3
Alun Williams 5