Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-Bwyllgor Trwyddedu B, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Penny Edwards 2
Cyng. Tyssul Evans 1
Cyng. Irfon Jones 3
Cyng. Jim Jones 1
Cyng. Andre McPherson 2
Cyng. Susan Phillips 3
Cyng. Edward Thomas 1
Cyng. Eirwyn Williams 2