Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-Bwyllgor Trwyddedu A, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Fozia Akhtar 1
Cyng. Mansel Charles 3
Cyng. Ann Davies 1
Cyng. Tyssul Evans 1
Cyng. Amanda Fox 1
Cyng. Ken Howell 2
Cyng. Jim Jones 1
Cyng. Elwyn Williams 2