Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Sue Allen 4
Cyng. Mansel Charles 5
Cyng. Deryk Cundy 1
Cyng. Ieuan Davies 5
Cyng. Joseph Davies 5
Cyng. Penny Edwards 5
Cyng. Tyssul Evans 5
Cyng. Jeanette Gilasbey 5
Cyng. Ken Howell 5
Cyng. John James 4
Cyng. Rob James 1
Cyng. Carys Jones 4
Cyng. Dot Jones 4
Cyng. Irfon Jones 5
Cyng. Alun Lenny 5
Cyng. Jean Lewis 5
Cyng. Kevin Madge 5
Cyng. Dorian Phillips 4
Cyng. Gareth Thomas 4
Cyng. Eirwyn Williams 4