Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Suzy Curry 0
Cyng. Tyssul Evans 0
Cyng. Jim Jones 0
Cyng. Emlyn Schiavone 0
Cyng. Dai Thomas 0