Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Kim Broom 1
Cyng. Cefin Campbell 1
Cyng. Mansel Charles 3
Cyng. Deryk Cundy 1
Cyng. Arwel Davies 3
Cyng. Joseph Davies 3
Cyng. Karen Davies 3
Cyng. Penny Edwards 3
Cyng. Tyssul Evans 2
Cyng. Jeanette Gilasbey 3
Cyng. Tina Higgins 2
Cyng. John James 3
Cyng. Jean Lewis 1
Cyng. Ken Lloyd 1
Cyng. Eryl Morgan 3
Cyng. Aled Vaughan Owen 3
Cyng. Dorian Phillips 2
Cyng. Susan Phillips 1
Cyng. Alan Speake 1
Cyng. Dai Thomas 2
Cyng. Elwyn Williams 2