Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Kim Broom 1
Cyng. Mansel Charles 1
Cyng. Arwel Davies 1
Cyng. Joseph Davies 1
Cyng. Karen Davies 1
Cyng. Penny Edwards 1
Cyng. Tyssul Evans 1
Cyng. Jeanette Gilasbey 1
Cyng. Tina Higgins 1
Cyng. John James 1
Cyng. Eryl Morgan 0
Cyng. Aled Vaughan Owen 1
Cyng. Dorian Phillips 1
Cyng. Susan Phillips 0
Cyng. Alan Speake 1
Cyng. Dai Thomas 0