Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Emlyn Schiavone

Ystadegau mynychu Cyng. Emlyn Schiavone
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   67%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   33%
Yn bresennol:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Emlyn Schiavone
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/09/2019 Cyngor Sir ,11/09/2019 Yn bresennol
09/10/2019 Cyngor Sir ,09/10/2019 Yn bresennol
13/11/2019 Cyngor Sir ,13/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
08/01/2020 Cyngor Sir ,08/01/2020 Yn bresennol
25/10/2019 Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ,25/10/2019 Yn bresennol
06/11/2019 Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ,06/11/2019 Yn bresennol
13/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,13/09/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Tyssul Evans
04/09/2019 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,04/09/2019 Yn bresennol
15/10/2019 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,15/10/2019 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 06/11/2019 Disgwyliedig
25/11/2019 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,25/11/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Tyssul Evans
23/01/2020 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,23/01/2020 Disgwyliedig
24/09/2019 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,24/09/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Susan Phillips
21/11/2019 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,21/11/2019 Yn bresennol
22/01/2020 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,22/01/2020 Yn bresennol
02/12/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,02/12/2019 Yn bresennol